Przejdź do treści
Menu

Dnia 11 listopada Muzeum Woldenberczyków będzie czynne od godziny 10:00 do godziny 14:00.

Informujemy, że w dniach od 1 listopada do 3 listopada Muzeum Woldenberczyków będzie nieczynne.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy czasowej pn. "Portrety Jeńców" od 30.09.2019 roku do 16.01.2020 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie przy ulicy Gorzowskiej 11.

Wystawa ukazuje losy polskich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej i radzieckiej na przykładzie sześciu osób: Józefa Czapskiego, Józefa Kobylańskiego, Stanisława Krzyżaniaka, Zofii Książek-Bregułowej, Henryka Łagodzkiego i Zbigniewa Wajszczuka. Wymienione postacie reprezentują wszystkie najbardziej charakterystyczne grupy jenieckie wśród Polaków, tj. jeńców obozów Wehrmachtu i NKWD, w tym szeregowych, podchorążych i oficerów.

Obok uczestników kampanii wrześniowej, wystawa ukazuje także powstańców warszawskich, obok żołnierzy zawodowych – rezerwistów, obok mężczyzn – kobiety i dzieci. Zgromadzone fotografie, dokumenty i pamiątki opowiadają historię życia bohaterów poczynając od okresu przed 1939 r., przez II wojnę światową, która jest przedstawiona najobszerniej, aż do losów powojennych.

Wystawa została przygotowana w trzech wersjach językowych przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu.

Dnia 14 i 15 września 2019 roku Muzeum Woldenberczyków będzie nieczynne. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Dobiegniewie serdecznie zaprasza do udziału w obchodach 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w Dobiegniewie.

43. obrady Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds.Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

Dnia 04.04.2019 roku zakończyły się 43. obrady Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds.Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w których uczestniczyła delegacja z Gminy Dobiegniew - Pani Burmistrz Sylwia Łaźniewska i Pani Dyrektor Muzeum Woldenberczyków Irena Zmaczyńska.

http://lubuskie.pl/news/25171/806/d,news-bootstrap/

http://lubuskie.pl/news/25180/806/UE-laczy-od-15-lat/

Posłanki na XXV Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży

Hanna Rodzeń i Zuzanna Nowak są uczennicami Szkoły Podstawowej im. Czesława Wilińskiego w Starym Kurowie. Kontynuują tradycje swoich starszych kolegów i chcą zostać posłankami na XXV Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Ich zadaniem jest upowszechnianie postaci wybranego posła II Rzeczypospolitej. Na naszej stronie publikujemy informację o ich działaniach.

 

Chcemy zostać posłankami

XXV Sesji SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY!

 

Dobre tradycje są warte kontynuacji, dlatego podjęłyśmy się zadania, które, mamy nadzieję, pomoże nam uzyskać mandaty posłanek na XXV Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami są Ministerstwo Edukacji Narodowej,  Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Temat tegorocznych obrad to „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Naszym zadaniem jest realizacja projektu, w którym upamiętnimy losy i działalność posła, sprawującego mandat w latach 1918-1939, a którego działalność w czasie II wojny miała pozytywny charakter.

Musiałyśmy zmierzyć się z zadaniem rozpowszechnienia, zarówno historii, jak i osoby, o której zdecydowałyśmy się opowiedzieć.

Wybrałyśmy postać posła, Marszałka Sejmu, premiera, ministra, senatora, jeńca Oflagu II C Woldenberg - Kazimierza Świtalskiego.

Zaplanowałyśmy  i realizujemy wiele działań służących upowszechnieniu i upamiętnieniu  tej osoby. Najpierw chciałyśmy się dowiedzieć jaka jest wiedza środowiska, w którym żyjemy na temat czasów II Rzeczypospolitej. W tym celu wykorzystałyśmy możliwości Internetu i za pomocą Formularza Google przeprowadziłyśmy ankietę. Wyniki przekonały nas do tego, trzeba upowszechniać wiedzę na ten temat. Śladami naszego bohatera wybrałyśmy się do Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie.

Zaprzyjaźniona drukarnia wydrukowała nam ulotki i plakaty.

Organizujemy spotkania w środowisku lokalnym (w ŚDS, ze strażakami z OSP, Stowarzyszeniem Tęcza).

Przygotowałyśmy film https://www.youtube.com/watch?v=ysd_uPjfqk4  oraz stronę poświęconą Kazimierzowi Świtalskiemu - https://kswitalski.pl.tl/.

Szukamy informacji w różnych źródłach i miejscach. Jesteśmy umówione z  w Delegaturze IPN w Gorzowie Wlkp. oraz w WIMBP także w Gorzowie.

Nasze działania dokumentujemy na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/Pos%C5%82owie-Sejmu-II-Rzeczypospolitej-567451853773743/

Regulamin rekrutacji do projektu SDiM wymaga, byśmy nasze działania prowadziły poza szkołą, w środowisku lokalnym, ale zapewne postać Kazimierz Świtalskiego po zakończeniu projektu przedstawimy także naszym kolegom, przygotowując gazetkę oraz prezentując stronę i przygotowany film. To osoba ważna dla historii Polski, wielowymiarowa, niezwykle aktywna w dwudziestoleciu międzywojennym. To wieloletni współpracownik Józefa Piłsudskiego i z tego powodu prześladowany w czasach rządów komunistycznych. Zginął w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku, którego okoliczności nie wyjaśniono, a śledztwo umorzono.

Hanna Rodzeń i Zuzanna Nowak- uczennice

 Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego

 

 

XVII KONKURS RECYTATORSKI POEZJI OFLAGU II C WOLDENBERG

15 marca 2019r. w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie odbył się XVII Konkurs Recytatorski Poezji Oflagu II C Woldenberg, którą w obozie tworzyli: Edward Fiszer, Roman Kwaśniewski, Leon Kruczkowski, Jerzy Wojciechowski, Jan Knothe, Aleksander Bem, Antoni Paprocki, Józef Bohatkiewicz, Henryk Roztworowski, Andrzej Siła Nowicki i wielu innych.

W organizowanych do tej pory konkursach udział wzięło ponad 1000 uczestników ze szkół z województw lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Ideą konkursu jest popularyzacja poezji obozowej powstałej w czasie niewoli, odkrywanie talentów wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie Dobiegniewa i Muzeum Woldenberczyków.

Tegoroczny konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich. W tegorocznej edycji udział wzięło ok. 47 uczestników ze szkół w Drezdenku, Zwierzynie, Strzelcach Kraj., Międzychodzie, Krzyżu Wlkp., Starym Kurowie, Goszczanowie, Bierzwniku, Łasku, Dobiegniewie oraz Krzęcinie.

Jury konkursowe w składzie:
- dr Przemysław Słowiński - Prorektor ds. studenckich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
- Andrzej Pazda - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Woldenberczyków
- Ewa Grzankowska - Podharcmistrz Hufca ZHP w Strzelcach Kraj.
- Jarosław Palicki - Delegatrura IPN w Gorzowie Wlkp.
po wysłuchaniu recytacji uczestników przyznało nagrody następującym uczestnikom:

Tytuł Laureata w kategorii szkół podstawowych przyznano:
- Hannie Rodzeń - Sz.P. w Starym Kurowie
- Aleksandrze Kamińskiej - Sz.P. w Dobiegniewie
- Oliwii Bartkowiak - Sz.P. w Drezdenku
- Bartoszowi Dobrowolskiemu - Sz.P. w Międzychodzie

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
- Milena Decowska - Sz.P. w Starym Kurowie
- Stanisław Gawlik - Sz.P. w Strzelcach Kraj.

Nagrodę specjalną im. por. Antoniego Paprockiego ufundowaną przez Andrzeja Grzybowskiego otrzymała Amelia Wiśniewska - Sz.P. w Goszczanowie.

Nagrodę specjalną im. kpt. Konrada Majcherskiego ufundowaną przez prof. Annę Matuchniak - Mystkowską otrzymał Mikołaj Zajączkowski - Sz.P. w Zwierzynie.

W kategorii klas gimnazjalnych i szkół średnich jury przyznało tytuł Laureata dla:
- Antoniego Musiałowskiego - oddział gimnazjalny Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie
- Wiktorii Gruszewskiej - oddział gimnazjalny Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie
- Jakuba Wieczór - Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
- Marty Gintrowskiej - oddział gimnazjalny Szkoły Podstawowej w Strzelcach Kraj.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
- Paulina Abraś - oddział gimnazjalny Szkoły Podstawowej w Krzęcinie
- Oskar Kurpiński - Zespół Szkół nr 2 w Choszcznie
- Anna Bukowska - oddział gimnazjalny Szkoły Podstawowej w Międzychodzie

W tej kategorii nagrodę specjalną ufundowaną przez Andrzeja Pazdę im. por. Zygmunta Pazdy otrzymała Maja Maćków - Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie.

Nagrodę specjalną im. kpt. Konrada Majcherskiego ufundowaną przez prof. Annę Matuchniak - Mystkowską otrzymała Katarzyna Maciaszek - oddział gimnazjalny Szkoły Podstawowej w Strzelcach Kraj.

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki za udział w tegorocznej edycji konkursu. Organizatorzy dziękują opiekunom i wychowawcom za przygotowanie uczestników oraz sponsorom i patronom honorowym za zaangażowanie w organizację kolejnej edycji konkursu.

Patronat honorowy oraz nagrody ufundowali: Wojewoda Lubuski, Marszałek Województwa Lubuskiego, Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj., Lubuski Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Woldenberczyków, Instytut Pamięci Narodowej Oddziały w Szczecinie i Wrocławiu.
Patronat medialny: Gazeta Lubuska, Radio Zachód oraz Radio Gorzów.
Opieka medialna: TVP 3 Gorzów Wlkp.