Przejdź do treści
Menu

XVII KONKURS RECYTATORSKI POEZJI OFLAGU II C WOLDENBERG

15 marca 2019r. w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie odbył się XVII Konkurs Recytatorski Poezji Oflagu II C Woldenberg, którą w obozie tworzyli: Edward Fiszer, Roman Kwaśniewski, Leon Kruczkowski, Jerzy Wojciechowski, Jan Knothe, Aleksander Bem, Antoni Paprocki, Józef Bohatkiewicz, Henryk Roztworowski, Andrzej Siła Nowicki i wielu innych.

W organizowanych do tej pory konkursach udział wzięło ponad 1000 uczestników ze szkół z województw lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Ideą konkursu jest popularyzacja poezji obozowej powstałej w czasie niewoli, odkrywanie talentów wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie Dobiegniewa i Muzeum Woldenberczyków.

Tegoroczny konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich. W tegorocznej edycji udział wzięło ok. 47 uczestników ze szkół w Drezdenku, Zwierzynie, Strzelcach Kraj., Międzychodzie, Krzyżu Wlkp., Starym Kurowie, Goszczanowie, Bierzwniku, Łasku, Dobiegniewie oraz Krzęcinie.

Jury konkursowe w składzie:
- dr Przemysław Słowiński - Prorektor ds. studenckich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
- Andrzej Pazda - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Woldenberczyków
- Ewa Grzankowska - Podharcmistrz Hufca ZHP w Strzelcach Kraj.
- Jarosław Palicki - Delegatrura IPN w Gorzowie Wlkp.
po wysłuchaniu recytacji uczestników przyznało nagrody następującym uczestnikom:

Tytuł Laureata w kategorii szkół podstawowych przyznano:
- Hannie Rodzeń - Sz.P. w Starym Kurowie
- Aleksandrze Kamińskiej - Sz.P. w Dobiegniewie
- Oliwii Bartkowiak - Sz.P. w Drezdenku
- Bartoszowi Dobrowolskiemu - Sz.P. w Międzychodzie

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
- Milena Decowska - Sz.P. w Starym Kurowie
- Stanisław Gawlik - Sz.P. w Strzelcach Kraj.

Nagrodę specjalną im. por. Antoniego Paprockiego ufundowaną przez Andrzeja Grzybowskiego otrzymała Amelia Wiśniewska - Sz.P. w Goszczanowie.

Nagrodę specjalną im. kpt. Konrada Majcherskiego ufundowaną przez prof. Annę Matuchniak - Mystkowską otrzymał Mikołaj Zajączkowski - Sz.P. w Zwierzynie.

W kategorii klas gimnazjalnych i szkół średnich jury przyznało tytuł Laureata dla:
- Antoniego Musiałowskiego - oddział gimnazjalny Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie
- Wiktorii Gruszewskiej - oddział gimnazjalny Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie
- Jakuba Wieczór - Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
- Marty Gintrowskiej - oddział gimnazjalny Szkoły Podstawowej w Strzelcach Kraj.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
- Paulina Abraś - oddział gimnazjalny Szkoły Podstawowej w Krzęcinie
- Oskar Kurpiński - Zespół Szkół nr 2 w Choszcznie
- Anna Bukowska - oddział gimnazjalny Szkoły Podstawowej w Międzychodzie

W tej kategorii nagrodę specjalną ufundowaną przez Andrzeja Pazdę im. por. Zygmunta Pazdy otrzymała Maja Maćków - Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie.

Nagrodę specjalną im. kpt. Konrada Majcherskiego ufundowaną przez prof. Annę Matuchniak - Mystkowską otrzymała Katarzyna Maciaszek - oddział gimnazjalny Szkoły Podstawowej w Strzelcach Kraj.

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki za udział w tegorocznej edycji konkursu. Organizatorzy dziękują opiekunom i wychowawcom za przygotowanie uczestników oraz sponsorom i patronom honorowym za zaangażowanie w organizację kolejnej edycji konkursu.

Patronat honorowy oraz nagrody ufundowali: Wojewoda Lubuski, Marszałek Województwa Lubuskiego, Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj., Lubuski Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Woldenberczyków, Instytut Pamięci Narodowej Oddziały w Szczecinie i Wrocławiu.
Patronat medialny: Gazeta Lubuska, Radio Zachód oraz Radio Gorzów.
Opieka medialna: TVP 3 Gorzów Wlkp.

Wizyta przedstawicieli Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie

8 marca 2019 roku, na zaproszenie Dyrekcji Muzeum Woldenberczyków i Jurorów XVII Konkursu Recytatorskiego Poezji Oflagu II C Woldenberg gościli dr Tomasz Gałwiaczek i dr Stanisław A. Bogacewicz. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów zmierzających do podjęcia działań edukacyjnych mających na celu propagowanie wiedzy o Oflagu II C Woldenberg - w związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej oraz przekazanie materiałów edukacyjnych stanowiących nagrody dla laureatów konkursu recytatorskiego, którego wiodącą ideą jest rozpowszechnianie wiedzy o trosce, pielęgnowaniu i rozwijaniu - pomimo życia w warunkach obozowych - różnorodnych pasji w sferze nauki i techniki oraz kultury i sztuki.