Przejdź do treści
Menu

Dnia 11 listopada Muzeum Woldenberczyków będzie czynne od godziny 10:00 do godziny 14:00.

Informujemy, że w dniach od 1 listopada do 3 listopada Muzeum Woldenberczyków będzie nieczynne.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy czasowej pn. "Portrety Jeńców" od 30.09.2019 roku do 16.01.2020 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie przy ulicy Gorzowskiej 11.

Wystawa ukazuje losy polskich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej i radzieckiej na przykładzie sześciu osób: Józefa Czapskiego, Józefa Kobylańskiego, Stanisława Krzyżaniaka, Zofii Książek-Bregułowej, Henryka Łagodzkiego i Zbigniewa Wajszczuka. Wymienione postacie reprezentują wszystkie najbardziej charakterystyczne grupy jenieckie wśród Polaków, tj. jeńców obozów Wehrmachtu i NKWD, w tym szeregowych, podchorążych i oficerów.

Obok uczestników kampanii wrześniowej, wystawa ukazuje także powstańców warszawskich, obok żołnierzy zawodowych – rezerwistów, obok mężczyzn – kobiety i dzieci. Zgromadzone fotografie, dokumenty i pamiątki opowiadają historię życia bohaterów poczynając od okresu przed 1939 r., przez II wojnę światową, która jest przedstawiona najobszerniej, aż do losów powojennych.

Wystawa została przygotowana w trzech wersjach językowych przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu.

Dnia 14 i 15 września 2019 roku Muzeum Woldenberczyków będzie nieczynne. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Dobiegniewie serdecznie zaprasza do udziału w obchodach 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w Dobiegniewie.

43. obrady Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds.Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

Dnia 04.04.2019 roku zakończyły się 43. obrady Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds.Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w których uczestniczyła delegacja z Gminy Dobiegniew - Pani Burmistrz Sylwia Łaźniewska i Pani Dyrektor Muzeum Woldenberczyków Irena Zmaczyńska.

http://lubuskie.pl/news/25171/806/d,news-bootstrap/

http://lubuskie.pl/news/25180/806/UE-laczy-od-15-lat/

Posłanki na XXV Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży

Hanna Rodzeń i Zuzanna Nowak są uczennicami Szkoły Podstawowej im. Czesława Wilińskiego w Starym Kurowie. Kontynuują tradycje swoich starszych kolegów i chcą zostać posłankami na XXV Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Ich zadaniem jest upowszechnianie postaci wybranego posła II Rzeczypospolitej. Na naszej stronie publikujemy informację o ich działaniach.

 

Chcemy zostać posłankami

XXV Sesji SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY!

 

Dobre tradycje są warte kontynuacji, dlatego podjęłyśmy się zadania, które, mamy nadzieję, pomoże nam uzyskać mandaty posłanek na XXV Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami są Ministerstwo Edukacji Narodowej,  Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Temat tegorocznych obrad to „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Naszym zadaniem jest realizacja projektu, w którym upamiętnimy losy i działalność posła, sprawującego mandat w latach 1918-1939, a którego działalność w czasie II wojny miała pozytywny charakter.

Musiałyśmy zmierzyć się z zadaniem rozpowszechnienia, zarówno historii, jak i osoby, o której zdecydowałyśmy się opowiedzieć.

Wybrałyśmy postać posła, Marszałka Sejmu, premiera, ministra, senatora, jeńca Oflagu II C Woldenberg - Kazimierza Świtalskiego.

Zaplanowałyśmy  i realizujemy wiele działań służących upowszechnieniu i upamiętnieniu  tej osoby. Najpierw chciałyśmy się dowiedzieć jaka jest wiedza środowiska, w którym żyjemy na temat czasów II Rzeczypospolitej. W tym celu wykorzystałyśmy możliwości Internetu i za pomocą Formularza Google przeprowadziłyśmy ankietę. Wyniki przekonały nas do tego, trzeba upowszechniać wiedzę na ten temat. Śladami naszego bohatera wybrałyśmy się do Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie.

Zaprzyjaźniona drukarnia wydrukowała nam ulotki i plakaty.

Organizujemy spotkania w środowisku lokalnym (w ŚDS, ze strażakami z OSP, Stowarzyszeniem Tęcza).

Przygotowałyśmy film https://www.youtube.com/watch?v=ysd_uPjfqk4  oraz stronę poświęconą Kazimierzowi Świtalskiemu - https://kswitalski.pl.tl/.

Szukamy informacji w różnych źródłach i miejscach. Jesteśmy umówione z  w Delegaturze IPN w Gorzowie Wlkp. oraz w WIMBP także w Gorzowie.

Nasze działania dokumentujemy na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/Pos%C5%82owie-Sejmu-II-Rzeczypospolitej-567451853773743/

Regulamin rekrutacji do projektu SDiM wymaga, byśmy nasze działania prowadziły poza szkołą, w środowisku lokalnym, ale zapewne postać Kazimierz Świtalskiego po zakończeniu projektu przedstawimy także naszym kolegom, przygotowując gazetkę oraz prezentując stronę i przygotowany film. To osoba ważna dla historii Polski, wielowymiarowa, niezwykle aktywna w dwudziestoleciu międzywojennym. To wieloletni współpracownik Józefa Piłsudskiego i z tego powodu prześladowany w czasach rządów komunistycznych. Zginął w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku, którego okoliczności nie wyjaśniono, a śledztwo umorzono.

Hanna Rodzeń i Zuzanna Nowak- uczennice

 Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego