Przejdź do treści
Menu

Film promujący Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie po przebudowie, rozbudowie i modernizacji w niemieckiej wersji językowej


Relacja z uroczystego otwarcia Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie 01.09.2022 r.

Film promujący Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie po przebudowie, rozbudowie i modernizacji.

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023 oraz otwarcie Muzeum Woldenberczyków.Konkurs artystyczny "Oflag II C Woldenberg"

Wystawa Oflag II C Woldenberg 1940-1945

W dniach 14.05.- 24.06.2022 r. w Galerii Stowarzyszenia Fantom e.V. w Berlinie przy ul. Hektorstr. 9-10, czynna będzie wystawa pt. “Oflag II C Woldenberg 1940-1945. Największy obóz jeniecki dla polskich oficerów II Wojny Światowej”. Na wystawie prezentowane będą eksponaty z Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie w tym m.in. pamiątki po byłych jeńcach obozu, przedmioty codziennego użytku, obrazy, grafiki, drzeworyty, dokumenty obozowe, znaczki poczty obozowej, umundurowanie oraz przestrzenna makieta obozu. Wystawa organizowana jest w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Muzeum Woldenberczyków na rzecz rozwoju transgranicznej współpracy turystycznej”.

Konkurs Artystyczny Oflag II C Woldenberg

Zapraszamy do udziału w konkursie artystycznym  „Oflag II C Woldenberg” dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Organizatorem Konkursu Artystycznego „Oflag II C Woldenberg” jest Gmina Dobiegniew, Centrum Kultury w Dobiegniewie, Muzeum Woldenberczyków. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Muzeum Woldenberczyków na rzecz rozwoju transgranicznej współpracy turystycznej” realizowanego w ramach programu INTERREG VA BB-PL 2014-2020. Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematyka prac konkursowych powinna być związana z problematyką, dotyczącą Oflagu II C Woldenberg . Pracą konkursową może być, praca plastyczna lub techniczna wykonana dowolną techniką, fotografia, praca przestrzenna (makieta), grafika komputerowa.
 
Klasy 4-6 (rysunek, fotografia, praca przestrzenna (makieta)
 
Klasy 7-8 i szkoła ponadpodstawowa (rysunek, fotografia, praca przestrzenna, grafika komputerowa)
 
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście wraz z kartą zgłoszenia na adres: Muzeum Woldenberczyków, ul. Gorzowska 11, 66-520 Dobiegniew. Termin nadsyłania (dostarczania) prac upływa w dniu 15 czerwca 2022 r. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.